Ψυχοθεραπεία Παίδων & Εφήβων

Η προσέγγιση της θεραπείας με τα παιδιά έχει σαν βάσεις την παιγνιοθεραπεία Gestalt και την προσωποκεντρική Focusing ψυχοθεραπεία.

Η Προσέγγιση της θεραπείας με τα παιδιά έχει σαν βάσεις την παιγνιοθεραπεία Gestalt και την προσωποκεντρική Focusing ψυχοθεραπεία.

Τα παιδιά από τη φύση τους χρησιμοποιούν τις αισθήσεις, το σώμα, τα συναισθήματα και την εξυπνάδα τους για να συσχετιστούν με τους άλλους. Εκείνα που παρουσιάζουν ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες , τείνουν να περιορίζουν την υγιή έκφραση των συναισθημάτων τους και δυσκολεύονται στις σχέσεις τους με τους γονείς, τους δασκάλους, τους συμμαθητές και γενικότερα στις διάφορες δραστηριότητες.

Η Gestalt παιγνιοθεραπεία είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία ο θεραπευτής έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα του είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά. Το παιδί θα εκφράσει μέσω του παιχνιδιού τα προβλήματα του με έναν συμβολικό τρόπο. Θα μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία Focusing μαθαίνει στο παιδί να εμπιστεύεται τις εμπειρίες του μέσα από το σώμα, να ανακαλύπτουν τα συναισθήματα τους και να χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης με τον εαυτό τους και με τους άλλους.

Στη διαδικασία της θεραπείας Focusing το παιδί μαθαίνει να στρέφει την προσοχή του προς τα μέσα και να έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε υπάρχει εκεί έχοντας μια φιλική στάση. Στην συνέχεια μέσα από το παιχνίδι, την ζωγραφική, την μουσική, ή την κίνηση παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσουν το βίωμα τους.

Η διαδικασία της θεραπείας αρχίζει με τη δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Η σχέση αυτή μαθαίνει στο παιδί να εμπιστεύεται τον εαυτό του και τον άλλον, αλλά και να νιώθει την εμπιστοσύνη από τον θεραπευτή. Μέσω αυτής της επαφής το παιδί αποκτά την αίσθηση του εαυτού του και μαθαίνει να εκφράζεται. Ο θεραπευτής είναι συνοδοιπόρος που διευκολύνει το παιδί να ακούσει τον εαυτό του και τις ανάγκες του μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.