Συμβουλευτική Γονέων

Όσο έτοιμοι και να νιώθουμε ότι είμαστε για να γίνουμε γονείς η πραγματικότητα που μας βρίσκει στην επαφή με το παιδί απέχει μερικές φορές πολύ από αυτό που μπορεί να είχαμε φανταστεί.

Όσο έτοιμοι και να νιώθουμε ότι είμαστε για να γίνουμε γονείς η πραγματικότητα που μας βρίσκει στην επαφή με το παιδί απέχει μερικές φορές πολύ από αυτό που μπορεί να είχαμε φανταστεί. Πολλές φορές τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα καθώς ο γονεϊκός δεν είναι ο μόνος που έχουμε να ακολουθήσουμε στην καθημερινότητα μας.

Η Συμβουλευτική γονέων είναι μια συνάντηση μέσα στην οποία εκθέτουμε τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που έχουμε σε σχέση με τα παιδιά μας και μαθαίνουμε καινούριους τρόπους να επικοινωνούμε μαζί τους. Μαθαίνουμε να τα ακούμε, μαθαίνουμε πως να μιλάμε για να μας ακούνε, πως να θέτουμε όρια χωρίς τη χρήση τιμωρίας και γιατί όχι πως να παίρναμε καλά όλοι μαζί. Νοηματοδοτούμε εκ νέου τη συμπεριφορά που προβληματίζει και τη συνδέουμε με τη λειτουργία και τη δομή της οικογένειας δρομολογώντας αλλαγές με μονιμότερο χαρακτήρα. Επίσης δίνονται οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.