Οικογενειακή Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία

Σε κάποιες περιπτώσεις ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα παιδί σε επίπεδο συμπεριφοράς ή συναισθηματικής κατάστασης, είναι σύμπτωμα μίας γενικότερης δυσλειτουργίας όλης της οικογένειας. Στις περιπτώσεις αυτές οργανώνονται συνεδρίες με όλα ή κάποια από τα μέλη της οικογένειας, με σκοπό να διερευνηθούν οι συνθήκες που δημιουργούν αυτή τη δυσλειτουργία καθώς και να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα μέλη της οικογένειας να πειραματιστούν σε πιο λειτουργικές μορφές συμπεριφοράς και επαφής.